Запам'ятовуючи які-небудь образи, думки, слова, відчуття, рухи, ми завжди запам'ятовуємо їх в певному зв'язку один з одним. Без встановлення тих або інших зв'язків неможливе ні запам'ятовування, ні впізнавання, ні відтворення.

Що означає запам'ятати який-небудь вірш? Це означає запам'ятати ряд слів в певному зв'язку, в певній послідовності. Коли людина вивчає напам'ять вірш Лермонтова «На смерть поета», вона прагне запам'ятати зовсім не окремі слова самі по собі: «загинув», «поет», «невільник» і т. д., – ці слова вона знає і без того; вона прагне запам'ятати послідовність цих слів, прагне утворити між ними такий зв'язок, аби слова «загинув поет» викликали в свідомості наступні за ними слова «невільник честі».

Що означає запам'ятати яке-небудь іноземне слово, наприклад французьке слово «la table»? Це означає встановити міцний зв'язок між цим словом і тим предметом, який воно позначає, або українським словом «стіл». Якщо я знаю слово «La table», то, чуючи його або бачачи його надрукованим, я думаю про стіл, і навпаки: побачивши стіл або українське слово «стіл» у мене в свідомості з'являється французьке слово «la table». Що означає, коли хто-небудь говорить: «Я прекрасно запам'ятав обличчя такої-то людини і завжди можу її взнати»? Це означає, що утворився міцний зв'язок між обличчям цієї людини і її ім'ям (або іншими ознаками, що характеризують її), так що побачивши цю людину згадується її ім'я.

Таким чином, в основі діяльності пам'яті завжди лежать ті або інші зв'язки. Запам'ятовування є скріплення. Запам'ятати який-небудь об'єкт – означає пов'язати його з якими-небудь іншими об'єктами. Ці зв'язки, лежачі в основі діяльності пам'яті, називаються в психології асоціаціями.

Якщо які-небудь об'єкти сприймаються, представляються або мисляться одночасно або безпосередньо один за одним, то між ними утворюється зв'язок і згодом сприйняття або уява одного з них може викликати в свідомості інші. Ця закономірність називається законом асоціації.

Асоціації утворюються у тому випадку, коли відповідні психічні процеси переживаються одночасно або безпосередньо один за одним. Таке ж і основне правило утворення умовних рефлексів. Аби виробити у собаки умовний рефлекс виділення слини на який-небудь подразник, наприклад на дзвінок, потрібно, аби цей подразник кілька разів супроводжувався годуванням. Інакше кажучи, потрібно, аби дзвінок і годування кілька разів відбувалися одночасно або одне за іншим: спочатку дзвінок, потім годування. Таким чином, збіг у часі – головна умова утворення як асоціацій, так і умовних рефлексів.

Друга найважливіша умова освіти, умовних рефлексів, асоціацій – повторення. Аби виробити умовний рефлекс на дзвінок, потрібно достатнє число разів супроводжувати дзвінок годуванням, і чим частіше повторюватиметься збіг у часі дзвінка з годуванням, тим міцніше стане умовний рефлекс. Така сама справа і при утворенні асоціацій. Аби запам'ятати номер телефону, потрібно кілька разів повторити його. Аби міцно засвоїти значення іноземного слова, потрібно більше число разів повторити його, частіше зустрічати його в тексті, частіше чути його і самому вживати в розмові.

Кiлькiсть переглядiв: 8