Чутливістю, називається здатність мати відчуття. Слід розрізняти: абсолютну чутливість і чутливість до розрізнення. Під абсолютною чутливістю розуміється здатність відчувати слабкі подразнення, а під чутливістю до розрізнення – здатність відчувати слабкі відмінності між подразненнями.

Не всяке подразнення викликає відчуття. Ми не відчуваємо дотику падаючих на нашу шкіру порошинок, не чуємо з іншого кінця кімнати цокання кишенькового або ручного годинника. Для того, щоб виникло відчуття, потрібно, аби сила подразнення досягла деякої величини. Ця мінімальна величина подразнення, що дає ледве помітне відчуття, називається абсолютним порогом відчуття, подразнення, величина яких нижче порогу, не дають відчуття.

Чим менша величина порогу відчуття, тим більша абсолютна чутливість до даних подразників. Якщо одна людина вперше відчуває дотик при тиску 3 г на 1 мм² поверхні шкіри, а іншій необхідно для цього 6 г на 1 мм², то це означає, що поріг тактильних відчуттів у другої удвічі більший, а абсолютна чутливість удвічі менша, ніж у першої.

Абсолютна чутливість наших органів чуття надзвичайно велика. По відношенню до зору, наприклад, С.І. Вавілов експериментально показав, що за найбільш сприятливих умов очі здатні відчувати променисту енергію, рівну всього декільком квантам. Якщо припустити повну прозорість атмосфери, то ми могли б побачити з відстані в 1 кілометр джерело світла, рівне тисячним долям свічки. Жоден фізичний прилад не має такої чутливості до світла. Надзвичайно висока чутливість нашого нюху, виявляюча присутність в повітрі таких кількостей речовини, які не можуть бути зареєстровані жодними методами хімічного аналізу. Досить, наприклад, наявності однієї стомільйонної долі міліграма штучного мускусу в літрі повітря, аби ми могли відчути запах.

Що стосується чутливості до розрізнення, то для характеристики її користуються величиною порогу розрізнення.

Якщо ми покладемо на руку вантаж в 100 г і потім додамо до нього ще 1 г, то цієї надбавки жодна людина відчути не може. Аби помітити збільшення відчуття, потрібно до вантажу в 100 г додати не менше 3 – 4 г. Та мінімальна відмінність між подразненнями, яка дає ледве помітну відмінність відчуттів, називається порогом розрізнення.

Поріг розрізнення сили світла дорівнює приблизно 1/100. Це означає, що при силі світла в 100 свічок збільшення освітленості може бути помічене при додаванні 1 свічки.

Поріг розрізнення сили звуку рівний в середньому 1/10. Значить, до хору в 100 чоловік треба додати не менше 10 співців, аби отримати ледве помітне посилення звуку.

Як абсолютна чутливість, так і чутливість до розрізнення не є величиною постійною. Вони змінюються залежно від умов. Найбільш важливі наступні три причини зміни чутливості. По-перше, чутливість змінюється під впливом подразників, діючих на органи чуття. По-друге, вона може змінюватися під впливом інших одночасних відчуттів. По-третє, вона змінюється залежно від умов життя і в першу чергу від вимог, що пред'являються тією діяльністю, якою людина займається. Тепер ми детальніше розглянемо дію кожної з причин.

Кiлькiсть переглядiв: 60