Ознайомившись з тим, наскільки складний процес сприйняття, ми можемо зрозуміти, що у різних людей він протікає неоднаково. Кожна людина має свою індивідуальну «манеру» сприймати, свої звичні способи спостереження, що пояснюються загальними особливостями особи і тими навиками, які утворилися в ході її життя.

Перерахуємо найбільш характерні ознаки, в яких можуть виражатися індивідуальні відмінності сприйняття і спостереження.

Одні люди схильні в процесі сприйняття і спостереження звертати увагу головним чином на самі факти, інші – на значення цих фактів. Перші цікавляться головним чином описом, другі – поясненням того, що вони сприймають і спостерігають. Сприйняття і спостереження першого типу називають описовими, другого – пояснюючими.

Вказані типологічні відмінності багато в чому пояснюються своєрідністю взаємовідношення двох сигнальних систем. Схильність і здібність до пояснюючого типу спостереження пов'язані з відносно більшою роллю другої сигнальної системи.

Дуже істотна відмінність між об'єктивним і суб'єктивним типами сприйняття. Об'єктивним називається сприйняття, що відрізняється точністю і всебічністю, на яке мало впливають упереджені думки спостерігача, його бажання, настрій. Людина сприймає факти такими, які вони є, нічого не привносячи від себе і мало вдаючись до припущень. Суб'єктивне сприйняття характеризується протилежними рисами: до того, що людина бачить, чує, негайно приєднуються образи уяви, різні припущення; вона бачить речі не стільки такими, які вони насправді, скільки такими, якими їй хочеться їх бачити.

Інколи суб'єктивність сприйняття виражається в тім, що увага людини спрямовується на відчуття, які вона переживає під впливом сприйманих фактів, і ці відчуття затуляють від неї самі факти. Нерідко доводиться зустрічати людей, які, про що б не розповідали, більш всього говорять про власні переживання, про те, як вони схвилювалися, злякалися, зворушилися, а про самі події, які викликали всі ці відчуття, можуть сказати мало.

У інших випадках суб'єктивність сприйняття виявляється в прагненні якнайскоріше скласти собі загальне враження про спостережуваний факт, хоч би для цього і не було достатніх даних. Ця особливість виявляється в дослідах з тахістоскопом, коли показується яке-небудь слово на такий короткий час, що прочитати його цілком свідомо неможливо. Показується, наприклад, слово «конторка». При об'єктивному типові сприйняття людина читає спочатку «конт»; при другому показі вона може вже прочитати «контор» і, нарешті, після третього показу – «конторка». Зовсім інакше йде процес сприйняття у представника суб'єктивного типу. Після першого показу він читає, наприклад, «кошик», після другого – «касторка», після третього – «конторка».

При характеристиці індивідуальних відмінностей у сприйнятті і спостереженні найважливіше значення має риса, яка називається спостережливістю. Цим словом позначається здатність помічати в речах, явищах ознаки, риси істотно важливі, цікаві, цінні з якої-небудь точки зору, але мало помітні і тому вислизаючі від уваги більшості людей. Спостережливість не зводиться до одного лише уміння вести спостереження. Вона передбачає допитливість, постійне прагнення взнавати нові факти, їх подробиці, – своєрідне «полювання за фактами». Спостережливість виявляється не лише в той час, коли людина спеціально зайнята спостереженнями в лабораторії, музеї, на спостережному посту і так далі.

Спостережливою ми називаємо людину, яка здатна помічати цінні факти «на ходу», в будь-яких ситуаціях життя, у процесі будь-якої діяльності. Спостережливість передбачає постійну готовність сприйняття.

Спостережливість – дуже важлива якість, цінність якої позначається у всіх сферах життя. Особливо необхідна вона в деяких видах діяльності, наприклад у роботі вченого. Недаремно великий російський учений І.П. Павлов на будівлі однієї зі своїх лабораторій зробив напис: «Спостережливість і спостережливість».

Без спостережливості неможлива робота письменника-художника: вона дає можливість письменникові нагромаджувати ті запаси життєвих вражень, які служать матеріалом для його творів.

Кiлькiсть переглядiв: 53