Основними методами психології є спостереження та експеримент.

Ми вже знаємо, що психіка нерозривно пов'язана з діяльністю, що вона виявляється в діях, вчинках людини. Тому спостереження за діями людей, аналіз їх висловів, мовних реакцій дають можливість судити про їх душевне життя.

Робота психолога не може, звичайно, обмежуватися безпосереднім спостереженням за тими людьми, з якими він може особисто спілкуватися. Матеріали прямого спостереження доповнюються вивченням продуктів діяльності і таких документів, як щоденники, листи, спогади.

Дуже велике в психології значення експерименту.

При експериментах дослідник не чекає випадкового настання цікавлячих його психічних процесів, а сам створює умови, аби викликати ці процеси у випробовуваних. (Випробовуваними називаються особи, над якими здійснюється психологічний експеримент). За допомогою спеціальних приладів і методів створюється можливість вимірювати деякі сторони психічних процесів, наприклад швидкість сприйняття, точність та міцність пам'яті і тому подібне. Повторюючи за однакових умов той же експеримент з різними людьми, можна встановити індивідуальні особливості даного процесу в кожної з цих людей.

У експерименті дослідник за власним бажанням змінює деякі з умов, у яких протікає процес, і спостерігає, до яких це приводить наслідків. Наприклад, змінюючи по черзі умови заучування якого-небудь матеріалу (скажімо, іноземних слів), можна з'ясувати, при яких з цих умов воно відбувається швидше, при яких буває міцнішим. Тим самим відкривається можливість встановити причину явища і навчитися ним керувати.

Всі психічні процеси і властивості особи вивчаються в процесі їх становлення, розвитку. При цьому психологічний аналіз виходить із соціальної обумовленості особи. Не можна вивчати психіку людини, особливості її особи, не враховуючи епохи, в якій людина живе, умов її життя, місця в суспільному житті.

Кiлькiсть переглядiв: 13