Коли людина дивиться в кіно цікавий фільм, увага без всяких старань з її боку спрямована на екран. Коли, йдучи по вулиці, вона раптово почує близько від себе різкий свисток міліціонера, вона «мимоволі» зверне на це увагу. Це – мимовільна увага, що спрямовується на об'єкт без нашого свідомого наміру і без зусиль з нашого боку.

Коли людина повинна відірватися від цікавої книги і зайнятися потрібною, але мало захоплюючою її в даний момент роботою, наприклад вивчати іноземні слова, їй доводиться зробити над собою зусилля, аби скерувати увагу в цей бік, і, можливо, ще більше зробити зусиль для того, щоб не дозволяти увазі відволікатися, аби підтримувати увагу на цій роботі. Якщо я хочу читати серйозну книгу, а в кімнаті гучні розмови, сміх, я повинен змушувати себе бути уважним до читання і не звертати увагу на розмови. Така увага називається довільною. Вона відрізняється тим, що людина ставить собі свідому мету спрямувати увагу на певний предмет і для здійснення цієї мети застосовує, коли це потрібно, певні зусилля, старання.

Здатність довільно спрямовувати і підтримувати увагу розвинулася у людини в процесі праці, оскільки без цієї здатності неможливо здійснювати тривалу і планомірну трудову діяльність. У всякій справі, як би людина не любила її, завжди є такі сторони, такі трудові операції, які самі по собі не мають нічого цікавого і не здатні привернути до себе увагу.

Необхідно уміти довільно зосереджувати свою увагу і на цих операціях, необхідно уміти змусити себе бути уважним і до того, що в даний момент не притягує до себе. Хороший працівник – це та людина, яка завжди може зосередити свою увагу на тому, що необхідне по ходу роботи.

Сила довільної уваги людини буває дуже велика. Досвідчені артисти, лектори, оратори знають, як важко буває почати грати, говорити або читати лекцію при сильному головному болі. Здається, що при такому болю неможливо буде довести виступ до кінця. Проте варто лише зусиллям волі змусити себе почати і зосередитися на утриманні лекції, доповіді або ролі, як біль забувається і знову нагадує про себе лише після закінчення виступу.

Які ж предмети здатні привертати до себе нашу мимовільну увагу? Інакше кажучи: які причини мимовільної уваги?

Причини ці багаточисельні і всілякі, можна розділити на дві категорії: по-перше, зовнішні особливості самих об'єктів і, по-друге, цікавість цих об'єктів для даної людини.

Всілякий дуже сильний подразник зазвичай привертає увагу. Сильний удар грому зверне на себе увагу навіть дуже зайнятої людини. Вирішальне значення має при цьому не стільки абсолютна сила подразника, скільки його відносна сила в порівнянні з іншими подразниками. У галасливому цеху заводу голос людини може залишитися непоміченим, тоді як серед повної тиші ночі навіть слабкий скрип або шерех можуть привернути увагу.

Раптова і незвична зміна також привертає увагу. Наприклад, якщо в класі зі стіни буде знята стара стінгазета, що висіла довгий час і що вже перестала привертати увагу, то її відсутність на звичному місці на перших порах звертатиме на себе увагу.

Головну роль у залученні мимовільної уваги грає цікавість об'єкту для даної людини. Що ж є цікавим?

Перш за все те, що близько пов'язане з життєвою діяльністю людини, завданнями, стоячими перед нею, з тією роботою, якою вона захоплена, з тими думками і турботами, які ця робота в ній збуджує. Людина, захоплена якою-небудь справою або якою-небудь ідеєю, цікавиться всім тим, що з цією справою або з цією ідеєю пов'язано, і, отже, на все це звертає увагу. Учений, що працює над якою-небудь проблемою, відразу зверне увагу на, здавалося б, дрібну деталь, яка вислизає від уваги іншої людини. Один з крупних радянських винахідників говорить про себе: «Мене цікавлять принципи всіх машин. Їду на трамваї і дивлюся у вікно, як йде автомобіль, як він повертається (тоді я думав про управління для культиватора). Я дивлюся на всі машини, наприклад на пожежні сходи, і бачу, що і їх можна використовувати».

Звичайно, люди цікавляться не лише тим, що безпосередньо пов'язане з головною справою їх життя. Ми читаємо книги, слухаємо лекції, дивимося спектаклі і кінофільми, які не мають прямого зв'язку з нашою роботою. Що ж потрібне для того, аби вони могли зацікавити нас?

По-перше, вони мають бути в якійсь мірі пов'язані зі знаннями, що вже є у нас; предмет їх не має бути для нас абсолютно невідомим. Навряд чи людина, що ніколи не вивчала фізики звуку і нічого не розуміє в технології металів, може зацікавитися лекцією на тему «Вживання ультразвуків в металургії».

По-друге, вони повинні давати нам які-небудь нові знання, містити в собі щось для нас ще невідоме. Популярна лекція на тільки що названу тему не буде цікава для фахівця з ультразвуків, оскільки вміст її відомий йому цілком.

Цікаво головним чином те, що дає нові відомості про речі, з якими ми вже знайомі, особливо ж те, що дає відповіді на питання, що вже є у нас. Цікаво те, чого ми ще не знаємо, але що ми вже хочемо взнати. На цьому принципі побудовані звичайно сюжети цікавих, захоплюючих романів. Автор так веде розповідь, що перед нами встає низка запитань (хто зробив такий-то вчинок? що сталося з героєм?), і ми постійно чекаємо отримання на них відповіді. Тому увага наша знаходиться в постійній напрузі.

Цікавість є найважливішим джерелом мимовільної уваги. Цікаве захоплює, захоплює нашу увагу. Але було б зовсім невірно думати, що довільна увага ніяк з цікавістю не пов'язана. Вона теж керується інтересами, але інтересами іншого роду.

Якщо книга захоплює увагу читача, то тут має місце безпосередній інтерес, інтерес до самої книги, до її вмісту. Але якщо людина, задавшись метою побудувати модель якого-небудь апарату, здійснює для цього довгі і складні обчислення, яким інтересом вона при цьому керується? Безпосереднього інтересу до самих обчислень у неї немає. Цікавить її модель, і обчислення є лише засобом для того, щоб її побудувати. В цьому випадку людина керується непрямим, або, що те ж саме, опосередкованим інтересом.

Такого роду непрямий інтерес є майже у всілякій роботі, яку ми робимо свідомо і добровільно; інакше ми не стали б її робити. Його вистачає, аби взятися до роботи. Але оскільки сама робота нецікава, не захоплює нас, то ми повинні вживати зусилля, аби зосередити на ній свою увагу. Чим менше самий процес роботи цікавить і захоплює нас, тим більше необхідна довільна увага. Інакше ми ніколи не досягнемо результату, цікавлячого нас.

Буває, проте, так, що робота, за яку ми спочатку взялися унаслідок якого-небудь непрямого інтересу і на якій ми спочатку повинні були довільно, з великим зусиллям утримувати увагу, поступово сама починає цікавити нас. Виникає безпосередній інтерес до роботи, і увага починає вже мимоволі зосереджуватися на ній. Це – нормальний перебіг уваги в трудовому процесі. За допомогою одних довільних зусиль, без жодного безпосереднього інтересу до самої діяльності не можна успішно працювати протягом довгого часу, так само як не можна вести тривалу роботу на основі одного лише безпосереднього інтересу і мимовільної уваги; час від часу необхідне втручання довільної уваги, оскільки через втому, нудну одноманітність окремих етапів, всякого роду відволікаючих вражень мимовільна увага ослаблюватиметься. Отже, виконання всякої роботи вимагає участі і довільної і мимовільної уваги, чергування їх.

У результаті ми можемо сказати: центральне значення в організації уваги мають завдання, які ставлять перед нами життя і та діяльність, якою ми зайняті. Виходячи з цих завдань, ми свідомо спрямовуємо свою довільну увагу, цими ж завданнями визначаються наші інтереси – головні двигуни мимовільної уваги.

Кiлькiсть переглядiв: 62