Що таке пам'ять?

Що називають законом асоціації?

У чому полягає фізіологічна основа асоціації?

Що є основною умовою механічного і що – смислового запам'ятовування?

Яке значення має механічне і смислове запам'ятовування в житті людини?

Перерахуєте умови успішності заучування.

З яких етапів складається процес осмисленого заучування тексту?

Перерахуєте найважливіші способи боротьби з забуванням.

Вкажіть причини неумисного відтворення.

Якими прийомами можна користуватися в процесі пригадування?

Перерахуєте найважливіші відмінності представлень від сприйнять.

Перерахуєте типи пам'яті.

Дайте характеристику образної і словесно-логічної пам'яті.

Перерахуєте найважливіші якості пам'яті.

Перерахуєте умови, від яких залежить розвиток пам'яті.

Кiлькiсть переглядiв: 7