Що називається мисленням?

Яке взаємовідношення між мисленням і мовою?

У чому відмінність між поняттям і уявленням?

Яке значення мають уявлення в процесі мислення?

Що означають терміни «узагальнення» і «абстракція»?

Дайте визначення понять «аналіз» і «синтез».

Вкажіть основні етапи процесу мислення при вирішенні завдань.

Що розуміють під критичністю розуму?

У чому виражається гнучкість і широта думки?

У чому відмінність між прудкістю думки і квапливістю?

Дайте порівняльну характеристику психологічних особливостей усного і письмового мовлення.

Кiлькiсть переглядiв: 6