Що називається почуттям, або емоцією?

У чому відмінність між почуттям і відчуттям?

У чому виражається суспільний характер почуттів?

У яких тілесних ознаках виражаються почуття?

Який зв'язок почуттів з пізнавальними процесами?

Дайте характеристику інтелектуальних почуттів.

Який зв'язок почуттів з діяльністю людини?

Що таке емоційна пам'ять?

Перерахуєте основні якості почуттів.

Дайте визначення понять: «афект», «настрій», «пристрасть».

Які почуття називаються моральними почуттями?

Що лежить в основі розвитку почуття обов'язку?

Перерахуєте найважливіші особливості почуттів, які можуть характеризувати людину.

Кiлькiсть переглядiв: 7