Поки людина живе, вона так чи інакше діє, в тій або іншій формі виявляє свою активність. Все життя людини наповнене діяльністю.

Впливаючи на річ, людина керується наявним у неї образом цієї речі, – своїм сприйняттям, уявою, поняттям про неї. Якщо образ правильний, дія над річчю може привести до бажаного результату; якщо образ речі помилковий, вона приведе до невдачі. Таким чином, перевірка правильності, істинності тих образів дійсності, які доставляють відчуття і мислення, дається практичною діяльністю – практикою. Такого роду перевірку людина далеко не завжди здійснює особисто.

Основне значення має суспільно-історична практика людей. Відомо, що суспільний досвід передається від покоління до покоління у вигляді знарядь виробництва, наукових знань і тому подібного.

Пізнання є віддзеркалення реального світу, виникаюче в процесі діяльності, практики; правильність його перевіряється результатами цієї діяльності.

Всі психічні процеси завжди протікають в якій-небудь діяльності. Це відноситься не лише до вольових і пізнавальних, але й до емоційних процесів. Людина завжди так чи інакше діє, і в ході своєї діяльності вона пізнає та відчуває.

Не треба, звичайно, думати, що всяка діяльність виявляється в зовнішніх рухах. Вирішуючи важку задачу, людина може зовні зберігати повну нерухомість, та все ж ми скажемо, що в даному випадку вона активна, що вона виконує певну діяльність, що має свої цілі вимагаючі від неї чималих вольових зусиль.

Психічні процеси неможливо зрозуміти незалежно від діяльності людини як члена суспільства, що живе і активно діє серед інших людей у відому історичну епоху, в певних суспільних умовах.

Не лише психічні процеси виникають в діяльності людини, але і психічні властивості особи формуються в діяльності.

Здібності людини розкриваються в заняттях тією або іншою діяльністю; здібності не лише виявляються в діяльності, але вони формуються, розвиваються при цьому. І властивості характеру також формуються лише в діяльності, у вчинках. Аби виробити в собі наполегливість і завзятість, потрібно не боятися труднощів, систематично боротися з ними, долати їх. Життя людини, її практична діяльність формує її психічну подобу. Не знаючи, як живе і що робить людина, ми ніколи не зрозуміємо, чому у неї виникли ті або інші інтереси, розвинулися ті або інші здібності, склався той або інший характер.

Кiлькiсть переглядiв: 14