Розвиток психіки є складовою частиною загальної еволюції тварин. Тварини пристосовуються до змін середовища не лише відповідними змінами в будові тіла, але і змінами форм поведінки.

Для успішного пристосування до середовища найважливіше значення має гнучкість, мінливість поведінки тварини, здатність швидко змінювати свою поведінку у відповідь на зміну зовнішніх умов. Мінливість поведінки залежить від рівня психічного розвитку: чим вище останній, тим більш гнучко, точно тварина пристосовується до змін середовища.

Слід розрізняти, з одного боку, форми поведінки тварин з переважанням спадкових механізмів, так звані інстинкти, з іншої – форми поведінки, що виробляються в індивідуальному досвіді тварини.

Основу інстинкту складають безумовні рефлекси. Інстинктивна поведінка є не що інше, як ланцюговий рефлекс, тобто ряд послідовних рефлекторних рухів, з яких кожен попередній є поштовхом для кожного подальшого. Нез'ясовні на перший погляд інстинктивні дії, що виконуються тваринами без спеціального навчання, є системами безумовних рефлексів, що закріпилися в процесі розвитку виду. Спорудження сотів бджолами або гнізд птицями, перельоти птиць – приклади інстинктивних дій.

Складні ланцюгові безумовні рефлекси (інстинкти) виробляються в результаті накопичення у ряді попередніх поколінь тих властивостей, які набувалися тваринами даного виду під впливом середовища. Цим пояснюється, що інстинкти добре пристосовані до звичайних для даного виду умов життя.

Бджола будує свої соти так, що на найменшому просторі, з мінімумом матеріалу досягається найбільш можлива місткість. Не слід, проте, думати, що такого роду дії в якій-небудь мірі говорять про розум тварини; бджола, не виконує математичного розрахунку своєї споруди. Припущення про «розумність» інстинктивних дій спростовується наступними спостереженнями: ці дії продовжують виконуватися навіть і при такій зміні умов, яка перетворює їх на безглуздя. Якщо у гагари, що висиджує пташенят, перекласти під час її польоту за їжею яйце дещо убік, вона після повернення сідає в точності на колишнє місце і продовжує його «висиджувати», ніскільки не піклуючись про яйце, яке лежить поблизу, в полі її зору. Таким чином, всяка незвичайна зміна в умовах життя може перетворити інстинктивну дію дуже досконалу і доцільну в біологічно безглузду, а інколи навіть шкідливу.

Безумовні рефлекси (інстинкти) не є, проте, абсолютно незмінними. Потрапляючи в нові умови життя, організм набуває нових властивостей; ці нові властивості, передаючись у спадок, посилюються і закріплюються у ряді поколінь. Таким чином відбувається зміна спадковості.

Умовні рефлекси, що утворюються в процесі індивідуального розвитку, з одного боку, і природжені, безумовні рефлекси, що є результатом розвитку багатьох поколінь, – з іншого, найтіснішим чином пов'язані між собою. Умовні рефлекси, відповідні постійним чинникам, що зустрічаються в житті даного виду, можуть усе більш закріплюватися, робитися спадковими і передаватися потомству. Навпаки, ті безумовні рефлекси, які перестають відповідати зовнішнім умовам, що змінилися, перестають успадковуватися потомством. Таким чином відбувається зміна інстинктів. Але ця зміна відбувається відносно повільно, впродовж життя ряду поколінь.

У тварин, нервова система яких досягає досить високого рівня розвитку, поведінка будується значною мірою на основі тимчасових зв'язків, що складаються в індивідуальному досвіді організму. Безумовні рефлекси тварина успадковує, а умовні рефлекси у неї виробляються протягом життя.

Те, що називається «дресируванням» тварини, є виробленням умовних рефлексів. Відомі можливості до цього є вже у черв'яків. Можна в результаті багатократних повторів привчити дощового черв'яка по дорозі в своє житло повертати у визначеному місці праворуч, а не наліво, якщо після того, як він поверне наліво, пропускати через нього електричний струм.

Вивчення умовно-рефлекторної діяльності у тварин, що стоять на різних рівнях розвитку, показує, що чим складніший і досконаліший організм, тим більшою мірою розвинена у нього здатність виробляти умовні рефлекси. У ссавців, як добре відомо, можливості вироблення умовних рефлексів виключно великі.

Значення умовних рефлексів полягає в тому, що нові тимчасові зв'язки дають можливість точно і своєчасно пристосовуватися до змінених умов життя. При цьому дуже важливим є не лише те, що всілякі нейтральні подразники можуть ставати сигналами безумовних подразників, але і те, що в умовах, які змінилися, нові зв'язки можуть зникати, загальмовуючись. Умовними рефлексами пояснюються найскладніші форми доцільної поведінки тварин.

Кiлькiсть переглядiв: 14