Характеризуючи вольові якості людини, ми виділимо, по-перше, ті, які стосуються мотивації вольової дії, по-друге, ті, які виявляються в ухваленні рішення, і, по-третє, ті, які пов'язані з виконанням прийнятого рішення.

1. Свідомість рішень і дій.

Людина, яку можна назвати свідомою в своїх діях, чинить так, а не інакше тому, що вона переконана в правильності і важливості поставлених нею собі цілей. Вона керується усвідомленими бажаннями, відображаючими більш менш міцні погляди і переконання. Вона беззаперечно підкоряється дисципліні, тому що розуміє необхідність цього підпорядкування.

Справжня свідомість, що є ознакою розвиненої волі, протиставляється таким властивостям, як навіюваність і негативізм, які говорять про брак волі.

Навіюваністю називається схильність піддаватися чужим впливам.

Свідома людина слідує чужим порадам, коли вона впевнена в їх правильності, розуміє, що вони відповідають її поглядам і переконанням. Навіювана людина, піддається будь-якій пораді; при деякому старанні її можна умовити зробити вчинок, який ніяк не узгоджується ні з її поглядами, ні з її намірами.

Зовнішню протилежність навіюваності утворює негативізм, тобто невмотивоване прагнення діяти наперекір іншим. Негативізм виражається в бажанні що б те не стало чинити по-своєму і у внутрішній протидії тому, аби слухатися якої-небудь поради чи вказівки, іншої людини.

Негативізм, так само як і навіюваність, – ознака слабкості, а не сили волі. У обох випадках людина позбавлена справжньої свідомості вчинків та керується не оцінкою по суті отримуваних нею порад і вказівок, а сліпою тенденцією слухатися їх – при навіюваності – або перечити їм – при негативізмі.

2. Рішучість, під якою розуміється здатність своєчасно приймати стійкі рішення.

Не слід плутати рішучість зі схильністю «швидко вирішувати». Квапитися з ухваленням рішення без наявності достатніх даних у тих випадках, коли обставини не вимагають негайної дії, – ознака слабкості, а не сили волі. Така квапливість спостерігається нерідко якраз у людей нерішучих; для них прийняти рішення – болісна операція, від якої вони прагнуть швидше позбутися. Справжня рішучість передбачає уміння затримати рішення, якщо це дозволяють обставини, до того моменту, коли воно може бути винесене з найбільшим знанням справи і упевненістю.

Але, з іншого боку, рішучість передбачає уміння – в тих випадках, коли чекати не можна, – приймати рішення негайно. Вона вимагає здатності до ризику тоді, коли ризикувати необхідно.

Будучи в основі своїй вольовою якістю, рішучість тісно пов'язана з певними якостями розуму: вона передбачає велику критичність і в той же час сміливість думки.

Рішучою ми назвемо людину, яка в потрібний момент уміє усунути зайві сумніви і коливання. Але ми не назвемо рішучою людину, яка не здатна переживати жодних сумнівів унаслідок обмеженості свого кругозору і недостатньої вдумливості. Про таку людину не можна сказати, що вона діє рішуче, а можна сказати, що вона діє необдумано.

Наслідком обдуманості, обгрунтованості рішень є їх стійкість. Рішуча людина тверда в прийнятих нею рішеннях, тоді як людина нерішуча постійно вагається – і до ухвалення рішення, і після нього. Страх перед остаточним кроком змушує нерішучу людину спочатку відкладати рішення, а потім нескінченно переглядати і відміняти його.

3. Володіння собою. Ця сторона волі виявляється у двох напрямах.

По-перше, в умінні змусити себе виконати прийняте рішення, поборовши для цього протидіючі спонуки: страх, лінь, соромливість і тому подібне. У житті саме ця вольова якість найчастіше називається силою волі. Без неї неможливі не лише видатні подвиги мужності, але і найбуденніші прояви сумлінності та старанності.

По-друге, володіння собою виявляється в умінні стримувати небажані виявлення почуттів, афектів і не допускати імпульсивних дій. У цьому сенсі говорять про витримку і самовладання людини.

Чудовий приклад сили волі, витримки представляє життя М. Островського. Осліпнувши і позбувшись здатності рухатися, він героїчним зусиллям волі змусив себе опанувати нову зброю – художнє слово, не лише подолавши у собі всякий прояв відчаю, але навіть «заборонивши» собі, за його власним висловом, такі «прості людські почуття», як смуток, що «мають право на життя майже для кожного, але не для нього». Аби уявити собі, яким подвигом волі було створення двох його романів, досить взяти до уваги одне: «Все, що писав, він повинен був пам'ятати слово в слово»; «у процесі роботи йому доводилося по пам'яті читати цілі сторінки, інколи навіть глави». І таку роботу повинен був виконати не досвідчений професійний письменник, а людина, вперше пробуюча сили в цій області і до того ж переживаюча безперервні болісні страждання.

4. Енергія і наполегливість, що виявляються у подоланні зовнішніх перешкод, стоячих на шляху до поставленої мети.

Не завжди ці якості поєднуються в одній людині. Деякі люди надзвичайно енергійно беруться за справу, але скоро «видихаються»; вони здатні лише на короткочасний натиск; їм не вистачає наполегливості в подоланні довгого ряду труднощів. На відміну від них люди великої волі здатні до тривалої і неослабної напруги енергії; сила їх вольового натиску не лише не слабшає, але навіть зростає при зустрічі з труднощами і перешкодами.

Наполегливість виявляється в реалізації наміченого плану. У всякому плані треба розрізняти дві сторони:

1) Формулювання мети або завдання: що саме має бути виконане? скільки має бути зроблено? до якого терміну робота має бути закінчена? Це кількісна сторона плану.

2) Позначення тих способів, шляхів, засобів, якими повинно вирішуватися завдання: як саме, якими прийомами, в якій послідовності повинна здійснюватися поставлена мета? Це якісна сторона плану.

Наполегливість передбачає неухильне виконання кількісної сторони плану при можливо гнучкішому ставленні до способу виконання. Мета має бути досягнута в що б те не стало, але засоби, що намічалися спочатку, можуть і повинні змінюватися залежно від зміни обставин. Намічений спосіб дій не повинен сковувати людину. Він виконується до тих пір, поки є найкращим з можливих, але замінюється іншим, як тільки виявиться, що цей останній краще веде до мети.

Кiлькiсть переглядiв: 9