Психологія – наука, вивчаюча психіку людини. Під психікою розуміються відчуття, уявлення, думки, прагнення, бажання, добре знайомі кожній людині з власного досвіду. До психіки відносяться також інтереси, здібності, темперамент, характер. Як відбуваються процеси сприйняття, відчуття, волі? Які закони у пам'яті, уяви, мислення? Як розвиваються здібності і формується характер людини? Ось деякі питання, якими займається психологія.

Людина є членом суспільства, і тому її психічні властивості формуються під впливом суспільних умов життя. Саме залежно від умов життя і діяльності людини в суспільстві розвивається її психіка, свідомість.

Слово «психологія» утворене з двох грецьких слів: «псюхе» (душа) та «логос» (слово, учіння), і означає «наука про душу».

Згідно уявлень, виниклих ще в древні часи і зберігшихся донині в релігійних віруваннях, в поглядах філософів, душа – це нематеріальна, безтілесна сутність, яка живе в тілі людини і у момент смерті покидає його. Згідно цим уявленням душа є носієм і причиною всього психічного життя людини: її відчуттів, думок, бажань і т. д. Таке розуміння психіки є ідеалістичним.

Протилежне розуміння психіки – матеріалістичне. Мозок, а не безтілесна душа, є органом психічного життя, носієм психічних процесів.

Психологія вивчає:

1. Психічні процеси. Сприйняття, запам'ятовування, мислення, відчуття, вольове рішення – це різні види психічних процесів. Аби розібратися в складному потоці душевного життя людини, необхідно перш за все розподілити всі психічні процеси на групи, виділити окремі області, або сторони психіки, інакше кажучи, класифікувати психічні процеси. Найбільш загальна і проста класифікація грунтується на розрізненні трьох тісно пов'язаних між собою сторін психічного життя: пізнання, відчуття і волі.

Аби правильно розуміти психічне життя людини, потрібно мати на увазі, що пізнання, відчуття, воля не існують відособлено одне від одного. Відчуваючи, ми переживаємо своє відношення до того, що пізнаємо або робимо; приймаючи вольове рішення – виходимо з певних думок і відчуттів.

Психічне життя, не дивлячись на всю його складність, мінливість, примхливість, нестійкість, підпорядковане, так само як інші явища дійсності, певним законам.

Психологія має завдання встановити закони психічних процесів і тим самим дати наукове пояснення цих процесів.

2. Психічні властивості особи, тобто найбільш істотні та стійкі особливості, характеризуючі кожну людину як відмінну від інших. До психічних властивостей особи належать: інтереси, схильності, здібності, темперамент, характер.

Психологія ставить перед собою завдання вивчити формування, розвиток психічних властивостей. Як утворюються інтереси? Як розвиваються здібності? Як формується характер? Дослідження такого роду питань складає одне з найважливіших завдань психології.

Кiлькiсть переглядiв: 18