Вивчення людини складає одне з найважливіших завдань науки, а серед наук про людину психологія займає одне з перших місць. Вивчення ж психології, разом з іншими науками, необхідне для побудови наукового світогляду.

Психологія дає можливість знатися на психічному житті людей. Тому дуже велике значення психології для всякої роботи, вимагаючої вміння враховувати їх психічний стан, розуміти їх індивідуальні особливості. І навряд чи можна назвати хоч б одну спеціальність, в якій людина не стикається з необхідністю розуміти інших людей, знатися на них.

Навряд чи потрібно доводити, наскільки корисно для письменника знати закони душевного життя людини. До певної міри «інженерами людських душ» є і представники інших спеціальностей, в першу чергу педагоги. Для них знання психології цілком обов'язкове.

Необхідно вказати також на значення психології для вивчення літератури, історії. Уміння знатися на психічному житті людини сприяє повнішому розумінню багатьох історичних і літературних фактів.

Вивчення психології допомагає знатися на своєму психічному житті. Кожна людина знає по собі, як нелегко буває інколи позначити словом, описати своє власне переживання. В той же час уміння назвати, описати своє переживання дуже цінне: воно дає можливість усвідомити це переживання, зрозуміти його і завдяки цьому до певної міри оволодіти ним. Психологія дає можливість розуміти самого себе, знати свої сильні і слабкі сторони. А знати себе необхідно для самовиховання, для роботи над собою, над виправленням своїх недоліків, над розвитком своїх здібностей. Знати себе необхідно також для того, аби свідомо обрати таку спеціальність, таку роботу, в якій можна принести більшу користь і отримати більше задоволення.

Знання психології допомагає правильно організувати розумову роботу, зокрема учбову. Які прийоми заучування є найбільш економними і ведуть до кращого засвоєння знань? Як організувати вправи для вироблення тих або інших навиків? Від чого залежить розвиток спостережливості, уваги, мислення? Ці питання відносяться до галузі психологічних знань.

Сучасна психологія ділиться на ряд галузей. Разом із загальною психологією, що вивчає закономірності психічного життя дорослої нормальної людини, найважливішими галузями психології є: дитяча психологія, вивчаюча психіку дитини; патопсихологія (від грецького слова «патос» – страждання), маюча своїм предметом хворобливі відхилення в психіці. В психологічній науці є ряд спеціальних галузей, вивчаючих психічне життя в умовах певної діяльності: психологія праці, педагогічна психологія, військова психологія, психологія мистецтва та ін.

Кiлькiсть переглядiв: 397