• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Допомога школі

У цьому розділі представлена інформація для тих, хто хоче надати матеріальну допомогу школі. У цьому ж розділі знаходиться посилання на звіти про використання спонсорських коштів.

Допомога школі

Школа – некомерційна організація, єдиною метою якої є надання високоякісних освітніх послуг, використовуюча всі отримані кошти на освітню діяльність.

Багато питань розвитку школи без добровільних пожертвувань і благодійної допомоги вирішити неможливо.

У різні періоди свого існування школа мала опікунів, спонсорів, які жертвували школі матеріальні засоби.

Правила добровільних благодійних пожертвувань

1. Загальні положення

1.1. Дані Правила розроблені відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", Статуту школи та інших нормативно-правових актів.

1.2. Дані Правила розроблені з метою встановлення механізму залучення та використання добровільних пожертвувань громадян і юридичних осіб, здійснюваних на добровільних засадах.

1.3. Основні поняття:

1.3.1. Добровільним пожертвуванням визнається добровільна передача у власність школи (дарування) майна, включаючи грошові засоби, цінні папери або майнові права громадян і юридичних осіб в загальнокорисних цілях.

1.3.2. Благодійники – особи, що здійснюють добровільні пожертвування у формах:

- безкорисної (безоплатної або на пільгових умовах) передачі у власність майна, в тому числі грошових засобів і (або) об'єктів інтелектуальної власності;
- безкорисного (безоплатного або на пільгових умовах) наділу правами володіння, користування і розпорядження будь-якими об'єктами права власності;
- безкорисного (безоплатного або на пільгових умовах) виконання робіт, надання послуг благодійниками – юридичними і фізичними особами.

Благодійники мають право визначати цілі і порядок використання своїх пожертвувань.

2. Порядок прийому і використання пожертвувань

2.1. Можливість, порядок і умови внесення фізичними і (або) юридичними особами добровільних пожертвувань на потреби освітньої організації визначаються Цивільним кодексом України.

2.2. Передача добровільного пожертвування майна від фізичних і (або) юридичних осіб оформляється документально, при потребі додатково Договором пожертвування.

2.3. Адміністрація школи керується в роботі з благодійниками наступними принципами:

- добровільність;
- законність;
- конфіденційність при отриманні пожертвувань (за бажанням благодійника поширення інформації про нього і (або) його вчинок:
- в засобах масової інформації;
- в ході шкільних міроприємств у вигляді:
- виставки зразків продукції;
- включення інформації про товари і (або) послуги в назву міроприємства, в предмети, які беруть участь у мероприємстві (палатки, буклети, стільці з логотипом і т.д.);
- згадки в ході процесу;
- надання можливості виступити з промовою;
- іншого способу заявити про себе);
- гласність при використанні пожертвуваного майна, відкритість надходжень і витрат.

2.4. Розмір добровільного пожертвування на функціонування і розвиток закладу, забезпечення учбового процесу визначається можливостями благодійника.

2.5. Добровільні пожертвування на функціонування і розвиток, забезпечення учбового процесу можуть бути внесені в будь-якій зручній формі з урахуванням можливостей.

2.5.1. Фінансове пожертвування

Школі можна сприяти, перерахувавши засоби шляхом платіжного доручення:

- безготівковим переказом на рахунок школи. Реквізити, по яких можна перерахувати грошові засоби – РУДУУ у Чернігівській області, відділ освіти Борзнянської міської ради, рахунок – 35423003001896, ОКПО – 02147380, МФО – 853592. Пожертвування з позначкою "Доброчинне пожертвування на здійснення статутної діяльності";

- готівкою. Звяжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом (контакти),

у один з фондів: фонд цільових програм, інвестиційний фонд, а також ендаумент-фонд;

- перерахунком грошових коштів на рахунки сторонніх організацій в порядку оплати за отримання від них школою товарів, допомоги (роботи, послуг). В даному випадку, окрім договору безоплатної допомоги необхідно оформити договір, згідно котрого зобов'язання по оплаті товарів (робіт, послуг) переходять до спонсора. Це може бути, наприклад, договір переводу боргу. При такому договорі його сторонами будуть виступати три організації: стороння організація (кредитор), організація-отримувач допомоги (первинний боржник), спонсор (новий боржник) і зобов'язаність по оплаті отриманих організацією товарів (робіт, послуг) у сторонньої організації перейде від організації-отримувача допомоги до спонсора. Звяжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом (контакти).

2.5.2. Інше

Якщо Ви можете надати допомогу школі іншим чином:

- придбанням у сторонніх організацій товарів, передачею продукції власного виробництва чи власного майна;
- оплатою виконання (надання) робіт (послуг) сторонніх організацій, шляхом виконання (надання) робіт (послуг) безпосередньо Вами (спонсором), наприклад: постачанням техніки, витратних матеріалів, учбової літератури і посібників, спортивного інвентаря, або Ви готові проводити зі школярами заняття,
зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом (контакти).

2.6. У разі надання цільової і (або) адресної допомоги, необхідно вказати на що саме перераховані засоби.

Орієнтовні цілі надання допомоги:

- створення і зміцнення матеріально-технічної бази;
- придбання техніки і (або) запасних частин до неї, паливно-мастильних материалів, насіння, добрив, засобів захисту рослин, інших товарів (майна), робіт, послуг;
- підтримка проведення фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової работи, спортивних міроприємств і участі в них, в тому числі підготовки спортсменів (команд), будівництва і утримання фізкультурно-спортивних споруд;
- охорона історико-культурної спадщини, розвиток бібліотечної і музейної справи, кіно, образотворчого, декоративно-прикладного, монументального, музичного, театрального, хореографічного, естрадного, циркового та інших видів мистецтв (включаючи створення нових творів, підготовку концертних програм, постановку спектаклів, проведення виставок), а також розвитку та подтримки народної творчості, народних промислів (ремесел), освіти в галузі культури, проведення культурно-видовищних міроприємств;
- придбання лікарських засобів, виробів медичного прзначення, медичної техніки, надання медичної допомоги, сприяння деяльності в галузі охорони здоров'я і пропаганди здорового способу життя;
- проведення олімпіад, конкурсів, фестивалів, оглядів, змагань, інших міроприємств;
- випуск навчальних видань і засобів навчання;
- організація харчування учнів;
- надання соціальної допомоги малозабезпеченим, особам, котрі в силу своїх фізичних особливостей, особливостей психофізичного розвитку та інших обставин не можуть самостійно реалізовувати свої права та законні інтереси (багатодітним і неповним сім'ям, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, які залишилися без батьківського піклування, іншим категоріям);
- ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного, соціального і техногенного характеру;
- проведення наукових досліджень;
- розвиток природних територій.

2.7. Після отримання коштів піклувальна рада школи приймає рішення про використання засобів.

2.8. План використання засобів затверджується не пізніше за 1 жовтня поточного навчального року на спільному засіданні Ради школи і адміністрації.

2.9. Використання засобів здійснюється шляхом безготівкових і готівкових розрахунків матеріально відповідальними особами на підставі письмових заяв про виділення засобів, погодженими з директором школи.

2.10. У разі економії засобів по одній зі статей засоби можуть бути використані на забезпечення витрат по інших статтях за узгодженням з директором школи.

2.11. Піклувальна рада школи веде контроль за надходженням і витратою добровільних пожертвувань і готова надати звіт про використання засобів на першу вимогу. Адміністрація школи після закінчення навчального року готує повний звіт про використання засобів добровільних пожертвувань на функціонування і розвиток школи, забезпечення учбового процесу і затверджує звіт на засіданні Ради школи. Звіт про використання спонсорських засобів надається громадськості на зборах і під час прилюдної доповіді директора школи в кінці календарного року, заслуховується на засіданнях органів самоврядування.

Школа завжди зацікавлена у Вашій допомозі.

Зовнішні посилання

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
Цивільний кодекс України
Податковий кодекс України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

Лист МОНмолодьспорту України "Щодо благодійних внесків"
Лист МОН України "Щодо благодійних внесків"
Наказ МОН України № 1/9-608 від 05 вересня 2013 року "Щодо благодійних внесків"

Кiлькiсть переглядiв: 146