Відтворення, так само як і запам'ятовування, буває неумисним і навмисним.

При неумисному відтворенні ті або інші уявлення, думки, слова згадуються самі собою, без жодного свідомого наміру з нашого боку.

Причиною неумисного відтворення можуть бути асоціації. Зустрівши в газеті назву маловідомого міста, я несподівано для себе згадую одного свого знайомого. Річ у тому, що знайомий цей проживав у свій час у даному місті і назва останнього тісно зв'язалося для мене з ім'ям цього знайомого.

Нерідко причиною неумисного спогаду про який-небудь предмет є його зовнішня або внутрішня схожість з тим, що ми в даний момент сприймаємо. У таких випадках говорять про відтворення на основі зв'язків по схожості. Випадкова зустріч на вулиці з незнайомою людиною змушує мене пригадати про старого товариша, якого я не згадував вже багато років; причиною цього є схожість між цим товаришем і людиною, що зустрілася.

Читаючи літературні приклади, що ілюструють особливості протікання тих або інших психічних процесів, ми мимоволі згадуємо схожі випадки зі свого власного життя.

Можливі також асоціації по протилежності. Наприклад, розповідь або кінокартина про жаркі країни може викликати спогад прочитаної книги про Арктику. Побачивши трактори, комбайни, працюючі на полі, в нашій свідомості може виникнути образ самотнього орача, йдучого за сохою.

При цьому асоціації, зв'язуючись одна з іншою, утворюють як би довгі ланцюги, і тому мимовільні спогади можуть відвести людину дуже далеко від сприйняття, що викликало дані асоціації.

Інколи таке відтворення здійснюється легко і не вимагає з нашого боку жодних зусиль. Читання напам'ять добре відомого вірша або розповіді про випадок, що тільки но спостерігався нами, – приклади навмисного відтворення, що здійснюється без усяких зусиль. В інших випадках відтворення пов'язане з більшими або меншими труднощами. Нам не вдається відразу назвати потрібне прізвище, пригадати хронологічну дату або виголосити рядок вірша, що «вискочив з пам'яті». Ми повинні пригадати їх.

Пригадуванням називається свідоме відтворення, пов'язане з подоланням труднощів і вимагаюче зусиль та старання.

Було б помилкою думати, що трудність представляє лише запам'ятовування, а пригадування вивченого здійснюється само собою. Це зовсім не так. Уміння пригадувати навряд чи набагато легше, ніж уміння запам'ятовувати. І обидва ці уміння однаково важливі. Яку користь отримає людина з багатого запасу знань, якщо вона не вміє в потрібну хвилину пригадати того малого з цього запасу знань, що в даний момент потрібне?

Пригадуючи, ми користуємося всілякими прийомами. Вкажемо на деякі з них.

Велику користь в процесі пригадування надає навмисне використання асоціацій: ми відтворюємо різного роду обставини, безпосередньо пов'язані з тим, що треба пригадати, з розрахунку на те, що вони за асоціацією викличуть в свідомості забуте. Пригадуючи, куди ми поклали зниклий ключ, ми намагаємося якомога виразніше уявити собі, де ми стояли і що робили в той момент, коли, по наших припущеннях, востаннє тримали його в руках. Пригадуючи ім'я і по батькові письменника, прагнемо уявити собі обкладинку книги з його ініціалами, урок у школі, на якому говорилося про нього, і так далі.

Інколи пригадування може спиратися на впізнавання. Намагаючись, наприклад, пригадати забуте по батькові людини, ми швидко виголошуємо її ім'я в з'єднанні з різними по батькові – «Петро Олександрович», «Петро Олексійович», «Петро Андрійович», «Петро Антонович», – розраховуючи на те, що, потрапивши випадково на правильне по батькові, ми відразу впізнаємо його, переживши «відчуття знайомості».

Пригадування – складний і дуже активний процес. Воно вимагає, з одного боку, наполегливості і завзятості, а з іншою, – винахідливості, кмітливості, уміння користуватися всілякими прийомами.

Кiлькiсть переглядiв: 9