Відчуттям називається той простий психічний процес, який виникає в результаті дії на органи відчуттів предметів або явищ світу і полягає у віддзеркаленні окремих властивостей цих предметів або явищ.

За допомогою відчуттів ми пізнаємо властивості оточуючих речей: твердість або м'якість, шорсткість або гладкість, вагу, температуру, запах, смак, кольори, звуки. Крім того, відчуття дають відомості про зміни в нашому власному тілі: ми відчуваємо рух і положення окремих частин нашого тіла, порушення у роботі внутрішніх органів і так далі.

Відчуття, будучи віддзеркаленням властивостей зовнішнього світу, дають матеріал для інших, складніших пізнавальних процесів: сприйнять, уявлень, спогадів, процесів мислення.

Речі і процеси, які діють на органи чуттів, називаються подразниками, а сам процес цієї дії – подразненням. Той процес, який виникає у результаті подразнення, називається збудженням.

Весь анатомо-фізіологічний апарат, необхідний для здобуття відчуття, І.П. Павлов запропонував називати аналізатором. Всякий аналізатор складається з трьох частин: органу чуття (рецептора), доцентрових нервів та відповідних ділянок мозку. Якщо руйнується будь-яка з частин аналізатора, виникнення відповідних відчуттів стає неможливим. Так, наприклад, зорові відчуття припиняються і при пошкодженні очей, і при перерізанні зорових нервів, і при руйнуванні відповідних ділянок кори.

Кiлькiсть переглядiв: 12